20221031 Pino SS Annunziata Giornata Missionaria Mondiale v2